IKOs barnehagekontor tilbyr:

 • Et fellesskap av menighets- og organisasjonsbarnehager
 • Rådgivning på telefon og epost
 • Kurs for ansatte, styrere og eiere i barnehagene
 • IKOs styrerkonferanse – et sentralt møtested for styrere i barnehager med kristent verdigrunnlag
 • Veilednings- og nettverksgrupper etter behov
 • Bøker og materiell
  • IKOs barnehageperm: For eiere og styrere
  • Et stort utvalg barnebøker med kristen profil
  • Fag- og metodebøker
  • Prismet religionspedagogisk tidsskrift

IKOs barnehagekontor gir hjelp til blant annet:

 • Finne og videreutvikle barnehagens visjon, formål og profil
 • Forståelse av forholdet mellom det allmenne verdigrunnlaget og «særlige formål»
 • Styrke personalets kompetanse til å drive god pedagogisk virksomhet med kristen profil
 • Formidling av kristen kulturarv i barnehagen
 • Formidling av bibelfortellinger
 • De kristne høytidene
 • Samarbeid med lokal kirke eller menighet
 • Arbeid med Rammeplanens fagområde 6: Etikk, religion og filosofi
 • Støtte i de praktiske utfordringene ved å være enkeltstående barnehage

IKOs barnehagekontor arbeider også med:

 • Politisk påvirkningsarbeid
 • Nettverk for organisasjoner og kirkesamfunn som driver barnehager med kristen profil
 • Åpne barnehager
 • Kirke-barnehage-samarbeid

Resultater fra undersøkelser vedrørende IKOs høringssvar om ny regulering av private barnehager

Her kan dere lese et utdrag fra brukerundersøkelsen blant IKOs barnehagekontors medlemmer i forbindelse med IKOs arbeid og høringssvar til kunnskapsdepartementet. Høringsforslaget gjalt et forslag til endringer i barnehageloven med forskirfter/ ny regulering av private barnehager. Her kan du også lese IKOs høringssvar. 

 

Kontakt barnehagekontoret:

[email protected]

 

Helene Horsfjord, rådgiver

[email protected]

Tlf: 476 24 305