IKOs barnehagekontor tilbyr:
 

et fellesskap av menighets- og organisasjonsbarnehager og andre barnehager med særskilt kristent formål. IKO eier ingen barnehager selv, og vi har et likeverdig tilbud til alle barnehagene uavhengig av eier, eieform, tilhørighet til kirkesamfunn/menighet eller andre forhold.

Følg oss på Facebook: IKOs barnehagekontor

Informasjonen er ufullstendig, da sidene oppdateres. 

 

IKOs barnehagekontor arbeider også med:

 • Politisk påvirkningsarbeid
  • IKO er høringsinstans i ulike spørsmål som angår barnehager, og er i dialog med myndighetene i ulike saker.
  • IKO arbeider for at alle våre medlemsbarnehager – både enkeltstående barnehager, små barnehager, ideelle barnehager og andre barnehager med særskilt kristent formål - får tilstrekkelig økonomi og forutsigbare rammer.
  • Vi arbeider også for at utviklingen i barnehagesektoren alltid skal skje til barnets beste og ikke for å oppnå andre typer målsettinger
  • Vi arbeider for å synliggjøre livssynsbarnehagenes verdi og posisjon i samfunnet.
 • Åpne barnehager
 • Kirke-barnehage-samarbeid og høytidsarbeid for ordinære barnehager
 • Digitale ressurser - Sjekk ut barnesalmen Himmelvise her!?

 

Kontakt barnehagekontoret:

Asbjørn G. Håkonseth, rådgiver

asbjorn.hakonseth@iko.no

Tlf: 993 69 800