Barnebøker, materiell og faglige ressurser

til barnehagekontorets medlemmer.

  • Barnehagepermen med informasjon og råd om administrative sider av barnehagedriften.
  • Barnebøker med kristen profil. I samarbeid med IKO-Forlaget tilbyr vi et bredt utvalg barnebøker. To ganger i året får medlemmene tilsendt nyheter fra forlaget om bøker som egner seg i barnehagen. Slik kan de være oppdatert på utvalget av slike bøker.
  • Høytidsmateriell for barnehager. Materiellet vårt er på noen områder utdatert. Vi er i ferd med å oppdatere og nyutvikle materiell for høytidsmarkeringer i barnehager.
  • Prismet Religionspedagogisk tidsskrift. IKO utgir fagtidsskriftet Prismet og tilbyr gratis digitalt abonnement. Les tidskriftet her
  • Fagkompetanse på blant annet kirke-barnehagesamarbeid, bibelformidling og sondring mellom rammeplanens formål og utvidet kristent formål.
  • Digitale ressurser. Covid 19 har gjort alle oppmerksom på behovet for digitale løsninger og ressurser. IKOs barnehagekontor arbeider med å få på plass digitale tilbud på både kurs og andre ressurser.
  • Gjennom det tette IKO-samarbeidet får medlemmene i IKOs barnehagkontor rabatt på alle IKO-Forlagets utgivelser og kurs og konferanser arrangert av IKO Kirkelig pedagogisk senter.