Nettverk og felleskap mellom barnehager

IKOs barnehagekontor har ulike nettverkstilbud til barnehager med utvidet kristent formål. Vi utvider tilbudet etter hvert som barnehagene melder sine behov.

 • Nettverksgrupper for styrere, der styrerne møtes flere ganger i året for samtaler om det som angår dem og for faglig input både på generelle barnehagetemaer og på det særskilte ved å drive en kristen barnehage. Vi har en «mal» for slike nettverk, og kan tilpasse etter behov.
  • Pr. i dag har vi et nettverk for styrere i Oslos menighets- og organisasjonsbarnehager. Vi kan formidle kontakt med deltakere i nettverket hvis du er nysgjerrig på hvordan det fungerer, sett fra styrernes side.
  • Dersom du ønsker å delta i en slik gruppe, men ikke har andre styrere som det er naturlig å møtes sammen med: Ta kontakt, så hjelper vi deg.
 • Nettside med oversikt over barnehager med særskilt kristent formål som er medlem i IKOs barnehagekontor. Der kan du finne andre barnehager i ditt område eller med din eierform, som du selv kan kontakte. På denne oversikten finner du bare barnehager som aktivt har ønsket å stå der. Her finner du oversikten
 • IKOs styrerkonferanse. IKO arrangerer annethvert år en nasjonal styrerkonferanse som samler et stort antall styrere fra barnehager med særskilt kristent formål. På konferansen settes det også av tid til nettverksmøter mellom ulike kategorier barnehager – for eksempel etter eier, region eller driftsform.  Les mer om den neste planlagte Styrerkonferansen her
 • IKOs barnehagekontor på Facebook. Her legger vi ut ulik informasjon og fagstoff, med vekt på barnehagenes særskilte formål. Barnehagene kan dele erfaringer, ideer og spørsmål. Siden er foreløpig åpen, men er planlagt lukket fra 2021. Besøk Facebooksiden her
 • Lukkede Facebook-grupper for ulike grupper barnehager. Her kan vi legge ut informasjon og fagstoff og samtidig kan styrere, ansatte eller eiere dele og diskutere mer åpent det som er spesielt for sin gruppe, enn på en Facebook-side der mange har tilgang.
  • Pr i dag har vi en lukket gruppe for styrere i åpne barnehager i hele landet.
  • Barnehager som på ulike måter har noe felles kan ha glede av slike grupper.
  • Ta kontakt dersom du ønsker at vi oppretter en gruppe tilpasset dine behov.
 • Tilbud om regionale og lokale fagdager. Fagdager med temaer som angår det å være kristen barnehage. Fagdagene gir også god mulighet for erfaringsutveksling og fellesskap mellom barnehagene. Gjennomføres på forespørsel. Les mer om dette tilbudet her
 • Fagdager og kurs på IKO. På kursene treffer du ansatte i andre barnehager med særskilt kristent formål, og får muligheter til erfaringsutveksling og felleskap.
 • Nettverksmøter på IKO. Tilbys på forespørsel.
 • Samarbeid med andre aktører om nettverksbygging, kurs, i politiske saker osv.
 • IKOs barnehagekontor leder og drifter Barnehageforum, som er et samarbeidsforum for sammenslutninger, organisasjoner, kirkesamfunn og andre aktører som driver eller arbeider med barnehager med særskilt kristent formål. Les mer om Barnehageforum her