Rådgivning til barnehagekontorets medlemmer

IKOs barnehagekontor gir hjelp til blant annet:

  • Finne og videreutvikle barnehagens visjon, formål og profil
  • Forståelse av forholdet mellom det allmenne verdigrunnlaget og «særlige formål»
  • Styrke personalets kompetanse til å drive god pedagogisk virksomhet med kristen profil
  • Formidling av kristen kulturarv i barnehagen
  • Formidling av bibelfortellinger
  • De kristne høytidene
  • Samarbeid med lokal kirke eller menighet
  • Arbeid med Rammeplanens fagområde 6: Etikk, religion og filosofi
  • Støtte i de praktiske utfordringene ved å være enkeltstående barnehage

 

Kontakt barnehagekontoret:

[email protected]

 

Helene Horsfjord, rådgiver

[email protected]

Tlf: 476 24 305