Bibeldidaktisk workshop

Bibeldidaktisk workshop

Hvordan underviser vi for barn og unge om bibelfortellinger, og hvilke valg foretar vi når vi planlegger og gjennomfører bibelundervisning?

IKO inviterer til en todagers workshop for kateketer og andre undervisningsansatte i menigheter 14. og 15. mars 2023. 

Ved hjelp av framlegg, respons og drøfting vil vi utvikle og utfordre oss i hvordan vi jobber med bibeldidaktikk. 

Hver deltaker får i oppgave å legge fram et undervisningsforløp som de har planlagt og/eller gjennomført for barn eller unge. Sammen øver vi på å analysere hvilke didaktiske valg hver av oss har tatt, og gi konstruktive tilbakemeldinger på hva som kunne vært tenkt eller gjort annerledes. Workshopen starter med at vi lærer om og drøfter noen bibeldidaktiske begreper som vi kan bruke som analyseredskaper i arbeidet. 

Deltakerne må være forberedt på å presentere et undervisningsforløp, få arbeidet sitt analysert og kritisert, og å delta i analyse og konstruktiv kritikk av andres arbeid. Vi legger vekt på at samtalen skal oppleves vennlig, trygg og positivt utviklende. 

Det er kun 9 plasser på workshopen. Hver deltaker vil få maks 20 minutter til framlegg og 25 minutter til respons. Vi anbefaler også å delta på kurset "Se den enkelte" som arrangeres på IKO dagen før workshopen starter. 

Kurset er støttet av kateketmidlene fra KA. 

  

Program (med forbehold om endringer): 

Tirsdag 14. mars 

10:00: Oppstart 

17:30: Slutt på programmet 

18:00: Felles middag (inkludert i kursprisen) 

  

Onsdag 15. mars 

09:00: Oppstart 

15:30: Slutt på programmet 

Gå tilbake til kursoversikt
  • Kursholder: Asbjørn G. Håkonseth, rådgiver IKO
  • To dagers kurs
  • Pris: 1950,-
  • Send inn søknad om å delta innen 24. februar

Hvor holdes kurset?