Kultur og tradisjon (2013)
Kristin Gunleiksrud

Hvorfor bør kultur og tradisjon være sentralt i samarbeidet mellom kirke og skole?
- Fordi elevene skal lære om religioner som kilde tl levende tro og om hvordan kristendommen har formet den vestlige kulturarven
- Fordi kirkene inneholder store mengder kunst: Dette gir alle elevene mulighet til å oppleve kunst i sitt eget nærmiljø
- Men først og fremst fordi IKKE å samarbeide om dette temaet, vil være å frata elevene muligheter til spennende opplevelser og viktig læring
Lenke til nettbutikk

 

 

Når krisen rammer (2009)
Helle Maria Wolstad
Boken tar for seg ulike kriser og gir hjelp til hvordan de kan takles. Den omhandler tema som vanlige reaksjoner på krise, sorgdeling, selvmord og hvilken hjelp kirken kan gi, og inneholder ressurser til bruk ved håndtering av kriser.
Lenke til nettbutikk

 

Kirken og den kulturelle skolesekken (2009)
Kristin Gunleiksrud

Hvordan kan kirken bli en ressurs i Den kulturelle skolesekken? Hvordan kan man skape møteplasser mellom skolen, kunsten og kirken slik at elevene kan få opplevelser og kunnskaper fra denne delen av kulturarven. denne boken tar for seg forholdet mellom skolen, kunstnere og kirken innen rammen av Den kulturelle skolesekken
Lenke til nettbutikk

 

Kirkebesøk, skolegudstjenester, høytidsvandringer (2009)
Kristin Gunleiksrud

Hvordan lager vi skolegudstjeneste og hva kan den inneholde?
Hvordan planlegge og gjennomføre høytidsvandringer?
Hvordan kan elevenes stemmer komme til orde i julevandringen?
Lenke til nettbutikk

 

Rammer og muligheter (2008)
Kristin Gunleiksrud og Yvonne Andersen

Hvordan kan samarbeidet mellom kirke og skole organiseres i dag? Hvilke rammer må man forholde seg til og hvilke muligheter finnes?
Heftet tar for seg ulike spørsmål rundt samarbeidet, og er det første heftet i en serie med råd og tips til et godt samarbeid
Lenke til nettbutikken