På jakt etter gode ressurser om dåp?

IKO gir ut materiell med informasjon om dåp til foreldre med små barn, til konfirmanter og unge voksne som ønsker å vite mer om dåp, og til faddere.  

 

Dåpsmateriell til utdeling i kirken

Dåpsbrosjyrer til foreldre og faddere: Brosjyrene inneholder praktisk informasjon om dåp, og brukes som en hilsen fra menigheten.

Velkommen til dåp! Kirken ønsker velkommen til dåp/ Kyrkja ønsjer velkomen til dåp (2017) er et hefte om dåp, rettet mot nybakte foreldre.

Et Ja (2013) er en bok til ungdom og voksne som vil lære mer om den kristne tro og vurderer dåp. 

Arvegull (2013/rev. 2017) er en gavebok til foreldre. Boken er en hjelp til foreldre som bringer barna sine til dåp. Den formidler kristen tro med enkle tekster, salmer og kunst. Finnes på både bokmålnynorsk og nordsamisk.  

Dåpsboka (2008) er en gavebok for familier med nyfødte og dåpsbarn. Finnes på både bokmål og nynorsk

 

 

Fagressurser om dåp:

Samtaleheftet Fokus: Dåp (2015) inneholder seks ulike artikler som belyser ulike faser i dette arbeidet. 

Heftet vil kunne være utgangspunkt for en stabsdag, for ukentlige studiesamvær i staben, for menighetsrådet eller for individuelt studium blant menighetens ansatte og frivillige medarbeidere. 

Ressurshefte Fokus: Barn, krenkelser, tro. Hvem er jeg i møte med barn? (2016) fokuserer på omsorg for de minste barna og kirkens møte med dem og deres foreldre i sammenheng med dåp.

Heftet inkluderer blant annet eksempler fra menighetshverdagen som beskriver hvordan omsorg kan formidles gjennom konkrete trosopplæringstiltak.

Begge heftene er godkjent av Kristelig Studieforbund. Grupper og kurs som benytter det kan søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no. 

Inn i Guds familie er et studieopplegg for voksne innvandrere som ønsker dåp, skrevet av Geir Sakseid. Opplegget kan brukes som samtaleopplegg i grupper eller mellom dåpskandidat og den som underviser. Heftet tar opp de viktigste sidene ved troen på et enkelt språk. Last det ned her