Eldbjørg Leinebø Ekre

Eldbjørg Leinebø Ekre er rådgjevar for trusopplæring og kyrkjeleg undervisning ved IKO-Kyrkjeleg pedagogisk senter.

Ansvarsområde:
Trusopplæring og kyrkje-skule-samarbeid, kurs og undervisningsmateriell.
IKO Kurs/fagdag/foredrag i kyrkjelydar/prosti.
Vegleiingstenesta IKO Mentor.
Seminararbeid under Trosopplæringskonferansen.

Utdanning:
Mastergrad innan kateketikk/kyrkjeleg undervisning frå Det teologiske menighetsfakultet med masteroppgåve innan kyrkjelydsutvikling, babysang og barneteologi.
Kateket med kateketikk/praktisk-kyrkjelege fag og kristendom frå Høgskulen i Volda.
Adjunkt/cand.mag. med fagkretsen pedagogikk, didaktikk, nordisk, u-landsskunnskap/tverrkulturell kommunikasjon frå Oslo lærerhøyskole og universitetet i Uppsala.

Arbeidserfaring:
1993-1995: Fredskorpset, Norad. Kvinnearbeid og undervisning, Zambia.
1995-2000. Kateket i Heimdal menighet, Nidaros bispedømme.
2000-2001. Barne-og ungdomskonsulent i NMSU
2001-2006. Klassestyrar i norsk offentleg skule og i Steinerskule
2006-2016: Kateket i Ringsaker og Åsmarka menigheter, samt funksjon som leiar for trusopplæringa i Ringsaker prosti frå 2011.
01.10.15 – d.d. Rådgjevar ved IKO-Kyrkjeleg pedagogisk senter

Kyrkjelege verv/engasjement:
Mentor i trusopplæringsreforma frå 2008 til dags dato.
Medlem i sentral ABV-komite (komitè for Arbeidsveiledning i Den norske kyrkje), 2013-2014.
Sentralstyremedlem i KUFO (Kirkelig undervisningsforbund), 2013-2017.

Publikasjonar: «Kan babysang være menighetsutvikling»? Om babysang, menighetsutvikling og barneteologi (2012).