I år feirer IKO-Forlaget 20 år med Dåpsklubben Tripp Trapp, og det markerer vi på ulike måter. I siste utgave av IKO-nytt har vi flere saker og reportasjer om hvordan Dåpsklubben har vært, og er en del av barn og unges oppvekst. 

Les hele bladet her

Også biskop Helga Haugland Byfuglien har en hilsen til Dåpsklubben Tripp Trapp i anledning jubileet: 

Hjemmet er det aller viktigste stedet til å skape rom for tro og undring hos barn og unge. Men mange foreldre er usikre på hva de skal gjøre og hvordan man formidler kristen kultur og tro i en annen tid enn da de selv vokste opp.

IKO og Dåpsklubben Tripp Trapp har vært en viktig støttespiller for familier i flere tiår. Dåpsklubben Tripp Trapp legger vekt på å gi ut variert litteratur som følger barnets utvikling. I mer enn 20 år har klubben gitt ut bøker og andre produkter som gir barna kunnskap om og kjennskap til Jesus og vår kristne kultur. Bøkene har vært et godt grunnlag til samtale med barna, selv med de aller minste. Det har blitt mye god barnelitteratur gjennom disse årene.

Jeg kjenner mange som har vært svært glade for at faddere, besteforeldre og andre i nær relasjon til barnet har gitt abonnement i Dåpsklubben som gave ved dåpen. Vi vet at mange er usikre på hvordan de skal følge opp sitt ansvar og være en positiv støtte for både barn og foreldre i formidling av tro og verdier. Dåpsklubben Tripp Trapp har utviklet seg gjennom 20 år og er ennå et utmerket opplegg i møte med barns undring og tro.

Dåpstallene i Den norske kirke går nedover, og samfunnet er i endring. Derfor er det minst like viktig nå som tidligere å gjøre støtte til trosopplæring i hjemmet tilgjengelig for familier.

Produktene i denne bokklubben passer også godt for barn som av ulike grunner ikke er døpt, men der familien ønsker å gi barna forståelse og kunnskap om kristen tro.  

Dåpsklubben Tripp Trapp vektlegger å ikke være påtrengende og den viser en bred forståelse for hva en kristen oppdragelse kan være. Den gir støtte og muligheter slik at barna blir utrustet til å selv kunne ta et aktivt valg.

Dåpsklubben Tripp Trapp er det største og beste tilbudet om støtte til kristen formidling i hjemmet som finnes her i Norge.