IKO tilbyr fagdager med foredrag, workshops og refleksjon rundt relevante tema innenfor trosopplæring og øvrig kirkelig undervisning. Disse kan bestilles til medarbeidersamlinger i menigheter, fellesråd eller bispedømmer, og er lokalt tilpasset, praksisnært og tilrettelagt for tverrfaglig samarbid.

Faglig oppdatering
Fagdagene er basert på nyere forskning og gir kirkens medarbeidere mulighet for refleksjon, motivasjon og faglig oppdatering. Det oppmuntres til erfaringsdeling rundt metodikk, formidling og innhold i det lokale trosopplæringsarbeidet. 

Tema
Eksempler på fagdager er kirkens samarbeid med skole og barnehage,ulike perspektiver på bibel og trosopplæring, gudstjenestearbeid, frivillighet, babysang og småbarnssang.

Barnehage
IKOs barnehagekontor tilbyr også lokale og regionale kurs om bruk av bibelfortellinger i barnehagen. Les mer om de her

Størrelse og omfang
Fagdagene kan bestilles enkeltvis, men IKO har også erfaring med å sette opp flerårig kursprogram. Det kan også tilbys også halvdagsopplegg. Normalpris for en fagdag vil være fra 8000 kr, pluss reisekostnader etter avtale. Ta kontakt for en prat!

IKO Foredrag
Ønsker en ikke en hel fagdag, men kun et innledningsforedrag hvor staben, menighetsrådet eller prostiet selv står for resten av dagen, kan dere bestille det fra IKO. Dette vil vanligvis være på 45-60 minutter.

Foredrag kan også bestilles til frivillighetsfester eller lignende. Eksempler på foredrag er frivillighet, diakoni i trosopplæringen og bibelfortellinger og barn. Slike foredrag kan være til inspirasjon eller som utgangspunkt for samtale og refleksjon.


Bestilling
For mer informasjon eller bestilling, ta kontakt med oss på IKO på e-post eller telefon 22595300.