IKO tilbyr fagdager med foredrag, workshops og refleksjon rundt relevante tema innenfor trosopplæring og menighetsutvikling. Disse kan bestilles til medarbeidersamlinger i menigheter, fellesråd eller bispedømmer, og er lokalt tilpasset, praksisnært og tilrettelagt for tverrfaglig samarbid.

Faglig oppdatering
Fagdagene gir kirkens medarbeidere mulighet for refleksjon, motivasjon og faglig oppdatering. Det oppmuntres til erfaringsdeling rundt metodikk, formidling og innhold i det lokale trosopplæringsarbeidet. 

Tema
Eksempler på fagdager er kirkens samarbeid med skole og barnehage, trosopplæring 0-6 år, trosopplæring 15-18 år, babysang og bruk av bibelfortellinger i trosopplæringen.
Se liste over tema for IKO Fagdag.

Størrelse og omfang
Fagdagene kan bestilles enkeltvis, men IKO har også erfaring med å sette opp flerårig kursprogram. Det kan også tilbys også halvdagsopplegg. Normalpris for en fagdag vil være 8 000 kr. Noen vil være noe dyrere å arrangere, og får da et tillegg i pris. Se oppgitt pris i listen over de ulike fagdagene.

IKO Foredrag
Ønsker en ikke en hel fagdag, men kun et innledningsforedrag hvor staben, menighetsrådet eller prostiet selv står for resten av dagen, kan dere bestille det fra IKO. Dette vil vanligvis være på 45-60 minutter.

Foredrag kan også bestilles til frivillighetsfester eller lignende. Eksempler på foredrag er frivillighet, diakoni i trosopplæringen og bibelfortellinger og barn. Slike foredrag kan være til inspirasjon eller som utgangspunkt for samtale og refleksjon.
Se liste over tema for IKO Foredag.

Bestilling
For mer informasjon eller bestilling, kontakt IKOs rådgiver for kirkelig undervisning, Eldbjørg Leinebø Ekre.
E-post  eller tlf. 416 10 918.