Fagdag for åpne barnehager

Fagdag for åpne barnehager (Haugesund)

Nettverkssamling for ansatte i åpne barnehager i samarbeid med KFUK-KFUM åpne barnehager.

En åpen barnehage en en liten planet i barnehage-universet. Enkelte har bare én eller to ansatte i mindre stillinger. Da blir vi fort sårbare med tanke på faglig oppdatering og fellesskap. Viktigheten av å treffes for å lære, utvikle og dele kompetanse kan ikke understrekes godt nok. Derfor samarbeider KFUK-KFUM Åpen barnehage og IKOs barnehagekontor om fagdager for ansatte i åpne barnehager.

I 2023 legger vi opp til to kurs på forskjellige steder, men med forholdsvis likt innhold. Dette gjør vi for å redusere behovet for lange reiser. Velg den fagdagen som passer best med tanke på reisevei og din egen kalender. I tillegg til denne fagdagen i Haugesund tirsdag 6. juni, blir det også en på Jessheim, mandag 28. august. Gå til siden for fagdagen på Jessheim

Program, Haugesund, 6. juni:

Kaffe, te, kjeks, frukt, registrering fra kl 09:00

  • 09:30–10:00 Åpning, velkommen, omvisning i Haugesund KFUK-KFUM Åpen barnehage
  • 10:00–10:45 Det første leveåret. Ingrid Lund, professor UiA. Direktesendt digitalt foredrag.
  • 11:00–12:00 Trygghetssirkelen, Trygge foreldre på Haugalandet. Ingvild Sundfør Rasmussen, psykologspesialist, Haugesund kommune, helsestasjon og skolehelsetjeneste.
  • 12:00–13:00 Lunsj, stor sandwich fra Diggin foodtruck, kaffe, te, vann og frukt på huset.
  • 13:00–15:00 Flerspråklige familier, språk og identitet. Ingeborg Berven Sundt, rådgiver NAFO OsloMet.
  • 15:15–16:00 Erfaringsdeling, vi gir hverandre tips til samlingsstunder og arbeidsmåter.

Etter programmet spiser vi middag sammen, på egen bekostning.

Om bidragsyterne:

Ingrid Lund er professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder. Hun er en mye brukt foreleser, og blir med oss for å snakke om de alle yngste i Åpen barnehage. Hennes forskning er knyttet til psykisk helse, atferdsproblematikk og læringsmiljøutvikling, og hun har ledet flere store forskningsprosjekter. Resultatene fra forskningen har ført til aktiv deltagelse på internasjonale og nasjonale arenaer der nyere utviklingspsykologiske og sosialpsykologiske perspektiver er fremmet og utviklet i møte med barn og unges utenforskapsproblematikk.

Ingvild Sundfør Rasmussen er psykologspesialist er prosjektleder for Trygge foreldre. Bakgrunnen for prosjektet Trygge foreldre på Haugalandet er et ønske om å legge best mulig til rette for at alle barn og unge skal ha gode, trygge og meningsfulle liv. Det er få elementer som er viktigere for barns trivsel og utvikling enn omsorgen de mottar fra foreldrene. Det å være forelder er kanskje den viktigste og mest berikende oppgaven man kan ha, men tidvis vil alle foreldre kjenne på stress, tvil og vansker med å strekke til i foreldrerollen. Prosjektet har til hensikt å hjelpe alle foreldre til å bli tryggere i møte med små og store utfordringer i foreldrerollen, slik at foreldre og barn kan få enda større mulighet for å kjenne glede og nærhet til hverandre i hverdagen. På denne måten skapes trygge og gode relasjoner, som igjen støtter barns utvikling, trivsel og god psykisk helse på kort og lang sikt. Åpen barnehage i Haugesund har samarbeidet med prosjektet.

Ingeborg Berven Sundt er rådgiver for NAFO, som står for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, og er en del av OsloMet. Ingeborg er barnehagelærer med fordypning i flerkulturell pedagogikk, og har videreutdanning i veiledning og barns språkutvikling og språklæring i barnehagen. Hun vil blant annet fortelle om ulike flerspråklige arbeidsmetoder som en naturlig del av barnehagehverdagen, og om ressurser som NAFO tilbyr på sine nettsider.

Gå tilbake til kursoversikt
  • Pris: 1190,– for medlemmer av IKOs barnehagekontor
  • Pris: 1590,– for ikke-medlemmer av IKOs barnehagekontor
  • Spørsmål om fagdagen? Ta kontakt med rådgiver Asbjørn G. Håkonseth: asbjorn.hakonseth@iko.no
  • Påmeldingsfrist: 15. mai 2023. Maks 50 deltakere.

Hvor holdes kurset?