Fagdag for åpne barnehager

Fagdag for åpne barnehager (Haugesund)

6. juni 2023, KFUK-KFUM Haugesund

En åpen barnehage en en liten planet i barnehage-universet. Enkelte har bare én eller to ansatte i mindre stillinger. Da blir vi fort sårbare med tanke på faglig oppdatering og fellesskap. Viktigheten av å treffes for å lære, utvikle og dele kompetanse kan ikke understrekes godt nok. Derfor samarbeider KFUK-KFUM Åpen barnehage og IKOs barnehagekontor om fagdager for ansatte i åpne barnehager.

I 2023 legger vi opp til to kurs på forskjellige steder, men med forholdsvis likt innhold. Dette gjør vi for å redusere behovet for lange reiser. Velg den fagdagen som passer best med tanke på reisevei og din egen kalender.

  • Første gang blir på KFUK-KFUM-huset i Haugesund, tirsdag 6. juni. Påmeldingen til fagdagen i Haugesund vil komme opp på denne siden i februar.
  • Andre gang blir i Jessheim kirke, mandag 28. august. Gå til siden for fagdagen på Jessheim

Det vil bli påfyll av teoretisk art, samt god tid til erfaringsdeling. Vi vil blant annet få et digitalt foredrag med professor Ingrid Lund på Universitetet i Agder, om barnets første leveår. 

Etter programmet spiser vi middag sammen, på egen bekostning.

Gå tilbake til kursoversikt
  • Pris: 1250,– for medlemmer av IKOs barnehagekontor
  • Pris: 1650,– for ikke-medlemmer av IKOs barnehagekontor
  • Spørsmål om fagdagen? Ta kontakt med rådgiver Asbjørn G. Håkonseth: asbjorn.hakonseth@iko.no
  • Påmeldingsfrist: 15. mai 2023. Maks 50 deltakere.
  • Påmelding åpner i februar.

Hvor holdes kurset?