Fagdag for åpne barnehager

Fagdag for åpne barnehager (Jessheim)

Nettverkssamling for ansatte i åpne barnehager i samarbeid med KFUK-KFUM åpne barnehager.

En åpen barnehage en en liten planet i barnehage-universet. Enkelte har bare én eller to ansatte i mindre stillinger. Da blir vi fort sårbare med tanke på faglig oppdatering og fellesskap. Viktigheten av å treffes for å lære, utvikle og dele kompetanse kan ikke understrekes godt nok. Derfor samarbeider KFUK-KFUM Åpen barnehage og IKOs barnehagekontor om fagdager for ansatte i åpne barnehager.

I 2023 legger vi opp til to kurs på forskjellige steder, men med forholdsvis likt innhold. Dette gjør vi for å redusere behovet for lange reiser. Velg den fagdagen som passer best med tanke på reisevei og din egen kalender. I tillegg til denne fagdagen på Jessheim 28. august, blir det også en i Haugesund, 6. juni. Gå til siden for fagdagen i Haugesund i juni

Sted: Jessheim kirke, Hovin menighet åpen barnehage. Reiser du fra eller via Oslo, kommer du til Jessheim med tog på 36 minutter. Toget går hver halve time. Reiser du via Gardermoen, går det buss hvert 20. minutt, som bruker ett kvarter fra Gardermoen til Jessheim.

Program, Jessheim, 28. april:

Kaffe, te, kjeks, frukt, registrering fra kl 09:00

  • 09:30–10:00 Åpning, velkommen, omvisning i Hovin menighet Åpen barnehage
  • 10:00–10:45 Det første leveåret. Ingrid Lund, professor UiA. Digitalt foredrag i opptak.
  • 11:00–12:00 Et tema innen foreldreveiledning. Linda Torkildsen Mork, seksjonsleder for sped- og småbarn i Ressurs- og familieteamene i Lillestrøm kommune.
  • 12:00–13:00 Lunsj
  • 13:00–15:00 Flerspråklige familier, språk og identitet. Ingeborg Berven Sundt, rådgiver NAFO OsloMet.
  • 15:15–16:00 Erfaringsdeling, vi gir hverandre tips til samlingsstunder og arbeidsmåter.

Etter programmet spiser vi middag sammen, på egen bekostning.

Om bidragsyterne:

Ingrid Lund er professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder. Hun er en mye brukt foreleser, og blir med oss for å snakke om de alle yngste i Åpen barnehage. Hennes forskning er knyttet til psykisk helse, atferdsproblematikk og læringsmiljøutvikling, og hun har ledet flere store forskningsprosjekter. Resultatene fra forskningen har ført til aktiv deltagelse på internasjonale og nasjonale arenaer der nyere utviklingspsykologiske og sosialpsykologiske perspektiver er fremmet og utviklet i møte med barn og unges utenforskapsproblematikk.

Ressurs- og familieteamene i Lillestrøm kommune er organisert som en del av kommunalområde barnevern. Det er et tverrfaglig sammensatt team og med familiekonsulenter, psykologer og en avdelingsleder. De gjennomfører hjelpetiltak og utredninger etter Lov om barneverntjenester. Målgruppen er barn, ungdom og deres familie, i aldersgruppen 0-25 år. Ressurs- og familieteamet mottar henvisning fra barneverntjenesten og samarbeider tett med saksbehandler underveis i tiltaksperioden. Arbeidsmåter de bruker for foreldreveiledning er blant annet COS-P (Trygghetssirkelen) og PMTO-rådgivning.

Ingeborg Berven Sundt er rådgiver for NAFO, som står for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, og er en del av OsloMet. Ingeborg er barnehagelærer med fordypning i flerkulturell pedagogikk, og har videreutdanning i veiledning og barns språkutvikling og språklæring i barnehagen. Hun vil blant annet fortelle om ulike flerspråklige arbeidsmetoder som en naturlig del av barnehagehverdagen, og om ressurser som NAFO tilbyr på sine nettsider.

Gå tilbake til kursoversikt
  • Pris: 1190,– for medlemmer av IKOs barnehagekontor
  • Pris: 1590,– for ikke-medlemmer av IKOs barnehagekontor
  • Spørsmål om fagdagen? Ta kontakt med rådgiver Asbjørn G. Håkonseth: asbjorn.hakonseth@iko.no
  • Påmeldingsfrist 11. august

Hvor holdes kurset?