IKO Foredrag

Menigheter og prostier kan bestille IKO Foredrag til sine samlinger. Dette kan være et innledningsforedrag på 45-60 min hvor staben, menighetsrådet eller prostiet selv står for resten av dagen. IKO kan også stå for det videre opplegget for samtale, refleksjon eller gruppearbeid.

Foredraget er faglig fundert, men presenteres i en lett form. Foredrag kan også bestilles til medarbeidersamlinger som inspirasjonssamling for frivillige, råd og utvalgs-møter, innledning til temakveld, for stab og lignende. Foredragene tilpasses målgruppen.

Priser
Kr. 2500,- Kun foredrag. 45-60 min.
Kr. 4000,- Foredrag m/opplegg for påfølgende samtale og refleksjon. Foredragsholder leder samtalen. 90-120 min.

Utgifter til reise og evt. overnatting kommer i tillegg.

Tema for foredrag:

 • Bibelfortellinger – til utfordring og bekreftelse av selvbilder
  v/ Ingunn Aadland
 • Guds ord til alle! Luthers illustrerte bibel v/ Ingunn Aadland
 • Diakoni i trosopplæringen v/ Marianne Uri Øverland
 • What`s in it for me? Frivillighet i trosopplæringen i en ny tid
  v/ Eldbjørg Leinebø Ekre 
 • Babysang som menighetsutvikling og diakonalt tiltak
  v/ Eldbjørg Leinebø Ekre 
 • Revisjon av trosopplæringsplanen. Hvordan gjøre det? 
  v/ Eldbjørg Leinebø Ekre 
 • Kirke-skole-samarbeid. Hva er rammene og hva er mulig? 
  v/ Eldbjørg Leinebø Ekre eller Gunnfrid Ljones Øierud
 • Gudstjenestekommunikasjon og inkludering  v/ Gunnfrid Ljones Øierud

 

Bestilling
For mer informasjon eller bestilling, kontakt IKOs rådgiver for kirkelig undervisning, Eldbjørg Leinebø Ekre.
E-post  eller tlf. 416 10 918.