Bibelfortellingene og kristen tradisjon og kultur ligger til grunn for arbeidet i forlaget. Det kommer til syne produktene våre, blant annet bøker, musikk, tøyprodukter, spill,  metode- og ressursmateriell. Produktene skal bidra til kunnskap, kjennskap og gode opplevelser. De skal åpne for mysterier og gi rom for livet og de vanskelige spørsmålene. Ressurs- og fagmateriell for voksne skal bidra til gode relasjoner og arbeidsmetoder for og med barn og unge.
 
IKO-Forlaget har som mål å lage kvalitetsmateriell til bruk i
  • hjem og familie
  • menigheter og kristne organisasjoner
  • barnehager og skoler
IKO-Forlaget er det største forlaget for utdelingsmateriell i Den norske kirke. Det er også nært samarbeid med andre kirkesamfunn, kristne organisasjoner og institusjoner.

Organisasjon
Forlaget ble startet av IKO i 1952 som ”IKO’s Læremidler A.s.” I 1985 endret det navn til IKO-Forlaget AS. IKO – Kirkelig pedagogisk senter eier 100 prosent av aksjene. Forlaget gir årlig ut rundt 40 titler.
Som en del av forlaget ble Dåpsklubben TRIPP TRAPP etablert i 1999. Det er en bok- og musikk-klubb for barn i alderen 0-12 år.

Forlaget gir også ut det religionspedagogiske tidsskriftet Prismet (startet i 1950). 
 
I menyen til venstre finner du informasjon om aktuelle bøker og annet materiell.