Dåp til fire år

Sorter etter: Nyeste  Produktnavn3,75

Eitt år sidan dåpen (nyn)

Ei helsing frå kyrkjelyden eitt år etter dåp

12,50

Ett år siden dåpen (bm)

En hilsen fra menigheten ett år etter dåp

12,50

Intro til førskoleforeldre

Opplysningshefte for foreldre til 4- til 6-åringer

30,-

Kirkeboka (bm)

Utdelingsbok til 4-åringer fra menigheten

89,-

Kyrkjeboka (nyn)

Utdelingsbok til 4-åringar frå kyrkjelyden

89,-

Mi eiga kyrkjebok (nyn)

Utdelingsbok for fireåringar

85,-

3,75

Mi kyrkjebok 2 (nyn)

Utdelingsbok for 2-åringer

69,-

Mi kyrkjebok 4 (nyn)

Ei variert og mangfaldig kyrkjebok som tek utgangspunkt i dei kvardagslege hendingane til fireåringen.

109,-

Mi kyrkjebok 4 Gjere saman (nyn)

Arbeidshefte til "Mi kyrkjebok 4"

49,-