Barn trenger håp

Dimensjoner av håp i barns hverdag

 
Denne boken er den første i en serie på fire om noen av de dimensjonene ved livet der håpet kan finne vekstvilkår: Hvordan kan ulike slags rom og ulike tider bety noe for barns håp? Hva kan stillhet, meditasjon og bønn bety for barn? Hvordan finner håpet uttrykk og blir stimulert i lek, symboler og ritualer? Hvilken sammenheng er det mellom barn, moral og håp? Hvordan gi barn mot på livet?
Hver bok er bygd opp med én artikkel til ettertanke og flere kortere artikler med ulike innfallsvinkler til temaet. Artiklene gir hjelp til refleksjoner rundt valgene som gjøres daglig i barnehage, skole og hjem, vurdert i lys av et helt sentralt behov hos alle barn,
Bøkene er et samarbeid mellom Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning (DMMH), Kirkerådet og IKO.
 
 
 
Lagerbeholdning Flere enn 100
Forfatter Sturla Sagberg (red.)
Målform Bokmål
Antall sider 64
Utgivelsesår 2012
ISBN 9788282490757


Livstolkning og livsmestring

Hvordan tolker barn den verden de møter?

229,-

Barnekultur og gudstjenestekultur

Hvordan oppdager barn kirkens rom

229,-