Barnekultur og gudstjenestekultur

Hvordan oppdager barn kirkens rom

 
Alle mennesker trenger håp. Barn er likevel spesielle, både fordi håpet og fremtidstroen er helt avgjørende for at et barn skal vokse og utvikle seg, og fordi barns uttrykk for håp og livskraft finner form i en egen barnekultur. Begrepet ”barnekultur” er blitt et eget fagbegrep med tilknytning til en egen forskningstradisjon. I denne boken brukes det mer generelt for å beskrive barneperspektivet i barnets møte med vanlige rom, lesningens rom, kirkerommet og det rom språket gir barn for å forstå seg selv.
 
Blikket rettes mot kirkens rom og barns opplevelse av det. Hvordan åpner eller lukker det fysiske rommet for barns oppdagervirksomhet? Vi får innblikk i erfaringer med å lage gudstjeneste for og med små barn, en nytenkning som har resultert i Krabbegudstjeneste og ”Se på meg”, gudstjeneste for 0-3 åringer.
 
De to siste artiklene drøfter noen viktige spørsmål i rammen av barneteologi, og spørsmål om læring i trosopplæringen. Den ene handler om hvordan barn som selvstendige subjekter kan bidra til en forståelse av kristen tro. Å være et subjekt er å tre inn i levende relasjoner, til andre barn og til voksne. Den andre er en refleksjon over hvordan språket og handlingene i kirkerommet kan gi barn tid og rom til å møte evangeliefortellingen og finne koblingen mellom fortelling og eget liv.
 
Dette er tredje bok i serien Barn trenger håp. Bøkene er et samarbeid mellom Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning (DMMH), Kirkerådet og IKO.
 
 
 
Lagerbeholdning Flere enn 100
Forfatter Astri Ramsfjell og Sturla Sagberg (red.)
Målform Bokmål
Antall sider 88
Utgivelsesår 2013
ISBN 9788282490795


Barn trenger håp

Dimensjoner av håp i barns hverdag

229,-

Livstolkning og livsmestring

Hvordan tolker barn den verden de møter?

229,-