Barnet i familien og menigheten

 
Familien og menigheten er to ulike miljøer som kan utfylle og berike hverandre.
Forfatterne av denne boka har et ønske om at alle barns oppvekst blir trygg
og utviklende, både i familien og i kirken.
Artiklene omhandler
·         Barns møte med kristendom og kristen kultur i hjemmet
·         Familien i gudstjenesten – hvordan få mot og lyst til å ta med barna til gudstjenesten?
·         Familiens rett til og mulighet for å delta i menigheten – med sine utfordringer og sin historie
·         Menighetens mulighet i Samhandlingsreformen
·         Hjemmets betydning for kristen oppdragelse
 
Bøkene er utviklet av Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning (DMMH) i samarbeid med Kirkerådet og IKO.
 
 
Lagerbeholdning 97
Forfatter Asbjørn Hirsch (red.)
Målform Bokmål
Antall sider 88
Utgivelsesår 2013
ISBN 9788282490771


Barn trenger håp

Dimensjoner av håp i barns hverdag

229,-

Livstolkning og livsmestring

Hvordan tolker barn den verden de møter?

229,-

Barnekultur og gudstjenestekultur

Hvordan oppdager barn kirkens rom

229,-