Samarbeid barnehage - kirke

Samarbeid Barnehage - kirke

 

Gjennom barnehagetiden skal barna få god kjennskap til kristne høytider og tradisjoner. Det har barnehagen og kirken ofte samarbeidet om. Høytider, rammer og muligheter gir eksempler på hvordan det kan gjøres.

Formålsparagrafen sier at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Barnehagene må derfor legge til rette for at disse temaene blir møtt med respekt når barna stiller spørsmål om tro, tilgivelse, høytider, feiringer med mer. Barna skal erfare at verdispørsmål er vesentlige.

Boka viser og drøfter rammene for samarbeid, gitt i barnehageloven og ramme-planen. Her er reflekterende artikler, praksisfortellinger og konkrete eksempler på hvordan ulike kristne høytider kan markeres i barnehagen.

 
 
Lagerbeholdning Flere enn 100
Forfatter Anne Aicher (red.)
Målform Bokmål
Antall sider 120
Utgivelsesår 2012
ISBN 9788282490962