Livstolkning og livsmestring

Hvordan tolker barn den verden de møter?

 

Livstolkning og livsmestring er aktuelle begrep både i skole, barnehage, og i kirkens trosopplæring. Hva innebærer disse ordene? Livstolkning og livsmestring kan forstås som en prosess der tro, moral og kultur skapes og utvikles.  

Denne boken handler om hvordan barn tolker den verden de møter, og om hvordan voksne og barn kan tolke verden sammen. Gjennom ulike artikler drøftes blant annet følgende tema:
  • Hvilket bilde av virkeligheten møter barn i skjønnlitteraturen?
  • Hvordan håndtere konflikter, og hvordan kan barn og voksne erfare tilgivelse?
  • Hvordan snakke troverdig med barn om sannhet?
I boken siste artikkel påpekes det at barn trenger en ”diakonal didaktikk” for at deres livstolkning også skal integrere troen på en sunn måte. Skal voksne være til hjelp i den prosessen, må de være troverdige medvandrere.
I likhet med alle bøkene i serien Barn trenger håp er dette en liten bok, men den tar opp noen store spørsmål. Boken er tenkt som en håndsrekning til alle som arbeider med og er opptatt av barns håp og livstolkning, i trosopplæring, barnehage, skole og hjem.
 
 
Lagerbeholdning Flere enn 100
Forfatter Astri Ramsfjell og Sturla Sagberg (red.)
Målform Bokmål
Antall sider 80
Utgivelsesår 2012
ISBN 97882-2490788


Barn trenger håp

Dimensjoner av håp i barns hverdag

229,-

Barnekultur og gudstjenestekultur

Hvordan oppdager barn kirkens rom

229,-