Kirkebesøk, skolegudstjenester, høytidsvandringer

 
  • Hvordan lager vi en skolegudstjeneste?
  • Hva kan den inneholde?
  • Hvorfor er kirkebesøk viktig for elevene?
  • Hvordan planlegge og gjennomføre høytidsvandringer?
  • Hvordan kan elevenes stemme komme til orde i julevandringen?

Dette og mye mer skriver Kristin Gunleiksrud om i denne boken. Dessuten drøfter hun en del prinsipielle spørsmål rundt kirkebesøk, skolegudstjenester og høytidsvandringer. Boken inneholder også mange konkrete eksempler og forslag til opplegg. 

 
 
Lagerbeholdning Flere enn 100
Forfatter Kristin Gunleiksrud
Målform Bokmål
Antall sider 182
Utgivelsesår 2009
ISBN 9788271129040


Tap, håp, dialog

Arbeid med elevers taps- og sorgopplevelser. Internasjonal diakoni og religionsdialog

279,-

Kirken og den kulturelle skolesekken

Kirkene sitter på mange kunst- og kulturskatter. Hvordan kan barna bli kjent med disse?

279,-

Samarbeid kirke-skole Rammer og muligheter

Hvordan kan samarbeid mellom kirke og skole organiseres i dag? Hvilke rammer må man forholde seg til, og hvilke muligheter finnes?

229,-

Når krisen rammer

Vanlige reaksjoner på krise, sorgdeling og selvmord. Hvilken hjelp kan kirken gi skole og barnehage?

279,-

Kultur og tradisjon

Hvorfor bør kultur og tradisjon være sentralt i samarbeidet mellom kirke og skole?

279,-

Samarbeid barnehage - kirke

Samarbeid Barnehage - kirke

279,-