Kirken og den kulturelle skolesekken

Kirkene sitter på mange kunst- og kulturskatter. Hvordan kan barna bli kjent med disse?

 

Hvordan kan kirken bli en ressurs i Den kulturelle skolesekken? Hvordan kan man skape møteplasser mellom skolen, kunsten og kirken slik at elevene kan få opplevelser og kunnskaper fra denne delen av kulturarven?

Denne boken tar for seg forholdet mellom skolen, kunstnere og kirken innen rammen av Den kulturelle skolesekken.

Noen tema som berøres:

  • Hva er Den kulturelle skolesekken?
  • Kirken og dens betydning for kunst og kulturliv
  • Hva er kunst?
  • Kulturarven
  • Ta kirken i bruk
  • Forkynnelse og fritak
     
 
 
Lagerbeholdning Flere enn 100
Forfatter Kristin Gunleiksrud
Målform Bokmål
Antall sider 120
Utgivelsesår 2009
ISBN 9788271128777


Tap, håp, dialog

Arbeid med elevers taps- og sorgopplevelser. Internasjonal diakoni og religionsdialog

279,-

Samarbeid kirke-skole Rammer og muligheter

Hvordan kan samarbeid mellom kirke og skole organiseres i dag? Hvilke rammer må man forholde seg til, og hvilke muligheter finnes?

229,-

Når krisen rammer

Vanlige reaksjoner på krise, sorgdeling og selvmord. Hvilken hjelp kan kirken gi skole og barnehage?

279,-

Kultur og tradisjon

Hvorfor bør kultur og tradisjon være sentralt i samarbeidet mellom kirke og skole?

279,-