Kirken og den kulturelle skolesekken

Kirkene sitter på mange kunst- og kulturskatter. Hvordan kan barna bli kjent med disse?

Hvordan kan kirken bli en ressurs i Den kulturelle skolesekken? Hvordan kan man skape møteplasser mellom skolen, kunsten og kirken slik at elevene kan få opplevelser og kunnskaper fra denne delen av kulturarven?

Denne boken tar for seg forholdet mellom skolen, kunstnere og kirken innen rammen av Den kulturelle skolesekken.

Noen tema som berøres:

  • Hva er Den kulturelle skolesekken?
  • Kirken og dens betydning for kunst og kulturliv
  • Hva er kunst?
  • Kulturarven
  • Ta kirken i bruk
  • Forkynnelse og fritak
     
45
Forfatter: Kristin Gunleiksrud
Målform: Bokmål
Antall sider: 120
Utgivelsesår: 2009
ISBN: 9788271128777
279,-
Når krisen rammer
279,-