Kultur og tradisjon

Hvorfor bør kultur og tradisjon være sentralt i samarbeidet mellom kirke og skole?

 

 Svarene er mange, blant annet:

  • Fordi elevene skal lære om religioner som kilde til levende tro og om hvordan kristendommen har formet den vestlige kulturarven.
  • Fordi kirkene inneholder store mengder kunst. Dette gir alle elevene mulighet til å oppleve kunst i sitt eget nærmiljø.
  • Men først og fremst fordi IKKE å samarbeide om dette temaet, ville være å frata elevene muligheter til spennende opplevelser og viktig læring: de kan få oppleve moderne kunst i et rom der kunsten brukes, de kan få lære om sosialhistorie i bygda, de kan få høre Bach i den type rom musikken ble skrevet for, de kan bruke kirkerommet som matematikkoppgave, de kan lære om døden og gravskikker tidlig en tåkete novembermorgen på kirkegården, de kan lære om salmer og salmepoesi. Kort sagt, mulighetene er uendelige. Og mye av dette går rett inn i flere av skolens kompetansemål. 

Denne boken er den siste i en serie på seks, om hvordan kirken på ulike måter kan være en ressurs for skolen.

 
 
Lagerbeholdning 31
Forfatter Kristin Gunleiksrud
Målform Bokmål
Antall sider 164
Utgivelsesår 2013
ISBN 9788282490573


Tap, håp, dialog

Arbeid med elevers taps- og sorgopplevelser. Internasjonal diakoni og religionsdialog

279,-

Kirken og den kulturelle skolesekken

Kirkene sitter på mange kunst- og kulturskatter. Hvordan kan barna bli kjent med disse?

279,-

Når krisen rammer

Vanlige reaksjoner på krise, sorgdeling og selvmord. Hvilken hjelp kan kirken gi skole og barnehage?

279,-