Samarbeid kirke-skole Rammer og muligheter

Hvordan kan samarbeid mellom kirke og skole organiseres i dag? Hvilke rammer må man forholde seg til, og hvilke muligheter finnes?

 

Første hefte i en serie som vil ta for seg ulike former og metoder for samarbeidstiltak mellom kirke og skole. I dette heftet tas prinsipielle spørsmål og problemstillinger opp. Boka er fra 2008, og siden den gang har det vært noen endringer knyttet til KRLE-faget. Det grunnleggende i boka er likevel relevant for kirke-skolesamarbeidet.


Noen tema som berøres:

  • Er samarbeid fortsatt mulig?
  • Hvorfor samarbeid?
  • Innføring av KRL og RLE og konsekvenser kirke-skolesamarbeidet
  • Forskjellen mellom skolens opplæring og trosopplæring
  • Muligheter for samarbeid
  • Innhold i samarbeidet
  • Fritak og pedagogisk tilpasning
Fikk ikke tak i pris fra forretningsløsning. Feilmelding: Failed
Lagerbeholdning Flere enn 100
Forfatter Kristin Gunleiksrud, Yvonne Andersen
Målform Bokmål
Antall sider 96
Utgivelsesår 2011
ISBN 9788271128616


Tap, håp, dialog

Arbeid med elevers taps- og sorgopplevelser. Internasjonal diakoni og religionsdialog

Kirken og den kulturelle skolesekken

Kirkene sitter på mange kunst- og kulturskatter. Hvordan kan barna bli kjent med disse?

Når krisen rammer

Vanlige reaksjoner på krise, sorgdeling og selvmord. Hvilken hjelp kan kirken gi skole og barnehage?

Kultur og tradisjon

Hvorfor bør kultur og tradisjon være sentralt i samarbeidet mellom kirke og skole?