Samarbeid kirke-skole Rammer og muligheter

Hvordan kan samarbeid mellom kirke og skole organiseres i dag? Hvilke rammer må man forholde seg til, og hvilke muligheter finnes?

 

Første hefte i en serie som vil ta for seg ulike former og metoder for samarbeidstiltak mellom kirke og skole. I dette heftet tas prinsipielle spørsmål og problemstillinger opp. Boka er fra 2008, og siden den gang har det vært noen endringer knyttet til KRLE-faget. Det grunnleggende i boka er likevel relevant for kirke-skolesamarbeidet.


Noen tema som berøres:

  • Er samarbeid fortsatt mulig?
  • Hvorfor samarbeid?
  • Innføring av KRL og RLE og konsekvenser kirke-skolesamarbeidet
  • Forskjellen mellom skolens opplæring og trosopplæring
  • Muligheter for samarbeid
  • Innhold i samarbeidet
  • Fritak og pedagogisk tilpasning
 
 
Lagerbeholdning Flere enn 100
Forfatter Kristin Gunleiksrud, Yvonne Andersen
Målform Bokmål
Antall sider 96
Utgivelsesår 2011
ISBN 9788271128616


Tap, håp, dialog

Arbeid med elevers taps- og sorgopplevelser. Internasjonal diakoni og religionsdialog

279,-

Kirken og den kulturelle skolesekken

Kirkene sitter på mange kunst- og kulturskatter. Hvordan kan barna bli kjent med disse?

279,-

Når krisen rammer

Vanlige reaksjoner på krise, sorgdeling og selvmord. Hvilken hjelp kan kirken gi skole og barnehage?

279,-

Kultur og tradisjon

Hvorfor bør kultur og tradisjon være sentralt i samarbeidet mellom kirke og skole?

279,-