Eg òg

Konfirmantopplæring for multifunksjonshemma

 

Denne boka er eit verktøy til hjelp i førebuing og tilrettelegging for våre medmenneske som det krev store ressursar for å inkludere i undervisningssamanheng. I del 1 er det drøfting og forslag til metodar for korleis stegvis bli kjent med ein multifunksjonshemma ungdom, gjennom samtalar med foreldre/føresette og fagpersonar i skulen der den komande konfirmanten er elev.

Del 2 inneheld konkrete forslag til eineundervisning og undervisning saman med andre konfirmantar.

 
 
Lagerbeholdning 80
Forfatter Jostein Bildøy
Målform Nynorsk
Antall sider 96
Utgivelsesår 2011
ISBN 9788282490443


I samme fellesskap

Håndbok for inkluderende konfirmanttid.

248,-

Se, smak og kjenn Kopieringsoriginaler (CD)

Tilrettelagt konfirmantopplegg

195,-

Bli kjent i kirken

Kursopplegg med 11 tema

279,-

Se, smak og kjenn

Tilrettelagt konfirmantopplegg med bakgrunns- og metodestoff

195,-