Fokus: Dåp

Et samtalehefte om menighetens dåpsarbeid

  Dette heftet fokuserer på menighetens arbeid med denne første fasen i trosopplæringen.

    -    Hvordan gi dåpsfamiliene et godt møte med kirken før dåp, i melding om dåp og i dåpssamtalen?
    -    Hvordan kan dåpshandlingen/-gudstjenesten bli en god opplevelse for familien – og for de andre som er tilstede?
    -    Hvordan kan møtet med kirken i forbindelse med dåp bidra positivt til oppfølging av dåpen?
    -    Hvordan kan hele staben ha eierskap til det at kirken døper?

Heftet er satt sammen av seks artikler som belyser tre faser ved dette arbeidet i en lokal menighet.
Like etter fødsel – invitasjon og mottakelse
Mellom fødsel og dåp – samtale og dåpsforberedelse
Hendelsen – dåpen i gudstjenesten og i menighetens liv

Dette heftet vil kunne være utgangspunkt for en stabsdag, for ukentlige studiesamvær i staben, for menighetsrådet eller for individuelt studium blant menighetens ansatte og 
frivillige medarbeidere. 

Heftet er godkjent av Kristelig Studieforbund. Grupper og kurs som benytter det kan søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no. Eller ta kontakt med: tlf. 23 08 14 70, e-post post@k-stud.no.

Flere enn 100
Forfatter: Sjur Isaksen
Illustratør: Hilde Hodnefjeld
Målform: Bokmål
Antall sider: 48
Utgivelsesår: 2015
ISBN: 9788282492393
98,-
Det usynlige gullet
249,-