I samme fellesskap

Håndbok for inkluderende konfirmanttid.

 
Hvordan kan kirken skape en konfirmanttid hvor alle konfirmanter får like muligheter til å delta, uavhengig av særskilte behov og funksjonsnivå?
Hvordan kan dette bli det normale, og ikke bare noe for de spesielt interesserte konfirmantlærerne? 
"I samme fellesskap" viser at dette er fullt mulig.
 
Boken ønsker å legge tilrette for at konfirmantene kan møte den treenige Gud og leve og praktisere troen i fellesskap med hverandre, et felleskap hvor det handler om både å gi og å motta hjelp. Konfirmantene selv utfordres til å være aktivt med på å skape en god konfirmanttid for alle. 
Forfatterne ønsker både å skape holdninger og gi noen håndgrep. I samme fellesskap inneholder derfor velprøvde erfaringer. Leserne utfordres til selv å prøve ut de håndgrep som formidles og gjøre egne erfaringer.
Boken har konfirmantlærere som den primære målgruppe. Samtidig vil den også egne seg godt som veilednings- og inspirasjonsbok for ledere i trosopplæring og annet menighetsarbeid.
 
 
Lagerbeholdning Flere enn 100
Forfatter Tor Ivar Torgauten (red.)
Målform Bokmål
Antall sider 128
Utgivelsesår 2010
ISBN 9788282490078


Se, smak og kjenn Kopieringsoriginaler (CD)

Tilrettelagt konfirmantopplegg

195,-

Eg òg

Konfirmantopplæring for multifunksjonshemma

258,-

Se, smak og kjenn

Tilrettelagt konfirmantopplegg med bakgrunns- og metodestoff

195,-