Kirkeårets fortellingstekster 2

Tekster fra Kristi himmelfartsdag til siste søndag i kirkeåret

 
Arbeidet med fortellingstekstene utfordrer predikant og menighet til sammen å utvikle en forkynnelse som er god for alle.
Gruppene i de over 60 menighetene som har arbeidet med Kirkeårets fortellingstekster gir uttrykk for at det har vært som spennende, utfordrende og lærerikt.
-Vi lærer å lytte til hverandres opplevelser av teksten, samtidig som vi lærer hvordan vi kan formidle tekstens budskap slik at den når alle. I denne samhandlingen utvikles også fellesskapet i menigheten, sier Gunnar Ellingsen, sokneprest i Langhus.      
Med Kirkeårets fortellingstekster 1 og 2, er det nå utarbeidet prekenskisser til alle kirkeårets søn- og helligdager, samt til enkelte av merkedagene. Bidragene er ingen fasit på hvordan kirkeårets fortellingstekster skal formidles. De er eksempler. Til sammen utgjør bidragene et mangfold av metoder og muligheter.

Boka inneholder studieplan som er godkjent av Kristelig studieforbund (K-stud)
 
 
Lagerbeholdning 60
Forfatter Tor Ivar Torgauten (red.)
Målform Bokmål/nynorsk
Antall sider 242
Utgivelsesår 2012
ISBN 97882-2490672


Kirkeårets fortellingstekster 1

Tekster fra advent til påsketiden

298,-