Med andre ord

En inspirasjonsbok i diakoni

 

Dette er en vakker bok til inspirasjon og oppmuntring til medmenneskelig tjeneste for andre. Boka tar for seg tar for seg temaene nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Tekster i forskjellige sjangere. Noveller av flere anerkjente norske forfattere i tillegg til en nyskrevet salme av Edvard Hoem og Henrik Ødegaard utfordrer til å sette mennesket i sentrum.

En hjelp til å sette Plan for diakoni for Den norske kirke ut i livet. Boka er aktuell for diakoner, diakoniarbeidere, menighetsråd og alle som er engasjert i diakonalt arbeid.
Boka har et studieopplegg som er godkjent av K-Stud og ligger på deres nettsider. 

 
 
Lagerbeholdning Flere enn 100
Forfatter Eiliv Erikstein, Ivar Solbu
Målform Bokmål/nynorsk
Antall sider 144
Utgivelsesår 2009
ISBN 9788271128838