Sammen i forandring

Refleksjoner om menighetsutvikling i folkekirken

 
Denne boka tar utgangspunkt i den virkelige kirke. Hver menighet har sitt særpreg og sitt unike lokalmiljø. Samtidig har menigheter en del til felles og kan dermed la seg inspirere og dra nytte av hverandres erfaringer.
 
Å arbeide med menighetsutvikling i en folkekirkelig sammenheng krever bestemte arbeidsmåter.  Bidragene i boka er tett på den virkelighet som preger Den norske kirke. Boka tar opp problemstillinger knyttet til menighetsutvikling og presenterer nyttige verktøy med tanke på arbeid med utviklingsprosesser lokalt.

 

Boka består av følgende artikler:

 • Harald Hegstad: Hva er vi kalt til å være og kalt til å gjøre? Fem dimensjoner ved å være menighet  
 • Hege M. Andal: Å lytte til Gud og lytte til hverandre. Bibellesning som metode for menighetsutvikling          
 • Erling Birkedal: Sammen i forandring. Menighetsutvikling som en åndelig og jordnær reise
 • Erling Birkedal: Menighet i fortid, nåtid og framtid. Verktøy for menighetsutvikling
 • Kristin Walstad: "Slik var det hos oss." Fortellinger fra menighetsutviklende prosesser         
 • Sindre Eide: Gudstjenesten, menighetens hjertesak
 • Mari Wirgenes: Å gjøre Guds kjærlighet konkret. Diakonale perspektiver på menighetsutvikling
 • Hallvard O. Mosdøl:"Ingen blir frelst av pulverkaffe og Marie-kjeks", en smørbrødliste fra Sjømannskirken     
 • Bent Reidar Eriksen: Åpenhet og tydelighet. Kirken som ramme for folks livstolkning
 • Paul Erik Wirgenes: Reformer som menighetsutvikling
 • Jan H. Heitmann: Ansatte og frivillige i lykkelig forening?
 • Harald Askeland: "Det gode og velprøvde er best"? Om motstand mot endringsprosesser
 • Svein Helgesen: "Det er alltid nødvendig å seile." Menighetsutvikling, en bevisstgjørings- og læringsreise
Ikke nok på lager
 
 

298,-

Lagerbeholdning Ikke på lager
Forfatter Erling Birkedal, Harald Hegstad, Turid Skorpe Lannem
Illustratør Pål Kjetil Botvar
Målform Bokmål
Antall sider 236
Utgivelsesår 2011
ISBN 9788282490610