Fokus: Misjon

Misjon i trosopplæringen

  • Hva er misjon?
  • Hva vil det si å være en misjonal kirke?
  • Hvordan kan misjon bli en del av trosopplæringen?

Dette er noen av temaene som drøftes i denne boka. Den gir et overblikk over den vestlige protestantiske misjonshistorien og noen refleksjoner over misjon i verden i dag. Boka inneholder også praktiske forslag til hvordan barn kan involveres i menighetens misjonale virksomhet.

Målgruppe for boka er ansatte og frivillige i kirke og organisasjoner.

Boka er utviklet i samarbeid med NMSU og Stefanusalliansen. Den er godkjent av K-Stud som studieplan.

Flere enn 100
Forfatter: Eldbjørg L. Ekre, Ingvald A. Frøyen, Vija Herefoss, Turid S. Lannem
Målform: Bokmål/nynorsk
Antall sider: 56
Utgivelsesår: 2019
ISBN: 9788282494212
169,-
Nyhet
Fokus: Frivillighet
169,-
Fokus: Tweens
200,-
Fokus: Barn, krenkelser, tro
98,-
Fokus: Dåp
98,-