Fokus: Misjon

Misjon i trosopplæringen

 
  • Hva er misjon?
  • Hva vil det si å være en misjonal kirke?
  • Hvordan kan misjon bli en del av trosopplæringen?

Dette er noen av temaene som drøftes i denne boka. Den gir et overblikk over den vestlige protestantiske misjonshistorien og noen refleksjoner over misjon i verden i dag. Boka inneholder også praktiske forslag til hvordan barn kan involveres i menighetens misjonale virksomhet.

Målgruppe for boka er ansatte og frivillige i kirke og organisasjoner.

Boka er utviklet i samarbeid med NMSU og Stefanusalliansen. Den er godkjent av K-Stud som studieplan.

 
 
Lagerbeholdning Flere enn 100
Forfatter Eldbjørg L. Ekre, Ingvald A. Frøyen, Vija Herefoss, Turid S. Lannem
Målform Bokmål/nynorsk
Antall sider 56
Utgivelsesår 2019
ISBN 9788282494212


Fokus: Dåp

Et samtalehefte om menighetens dåpsarbeid

98,-

Fokus: Barn, krenkelser, tro

Hvem er jeg i møte med barn?

98,-

Fokus: Tweens

Trosopplæring for 9-13-åringer

200,-

Fokus: Frivillighet

En hjelp til arbeid med frivillige i menigheter og organisasjoner

169,-