Metode og fag

Sorter etter: Nyeste  Produktnavn"Kanskje jeg tror på en gud, men ..."

En langtidsstudie av gudstro hos unge

Ansatte og frivillige

Endringer i Den norske kirke

Barn trenger håp

Dimensjoner av håp i barns hverdag

Barnekultur og gudstjenestekultur

Hvordan oppdager barn kirkens rom

Barnet i teksten

Leserrolle og barndomskonstruksjon i forkynnende fortellinger for barn

Barnet i trosopplæringen

Pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn

Berørt, begeistret og fornyet

Forkynnelse av bibelske tekster for alle

Beskytt øyeblikket mitt Prismet-bok

Om hvordan kirke og foreldre kan bidra til å ivareta de minste barnas behov for omsorg.

Bibelballonger

Forslag til andakter der en bruker ballonger

Bibeldrama

30 forskjellige bibelfortellinger som kan dramatiseres. Passer for store barn og ungdom.

Bibelfortellinger Metode og formidling

Bakgrunnsstoff og praktiske tilnærminger til formidling av Bibelens fortellinger