Metode og fag

Sorter etter: Nyeste  ProduktnavnSamarbeid kirke-skole Rammer og muligheter

Hvordan kan samarbeid mellom kirke og skole organiseres i dag? Hvilke rammer må man forholde seg til, og hvilke muligheter finnes?

228,-

Høytider, rammer og muligheter

Samarbeid Barnehage - kirke

279,-

Barnet i teksten

Leserrolle og barndomskonstruksjon i forkynnende fortellinger for barn

348,-

Mellom pietisme og pluralitet

Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land

258,-

Barnet i trosopplæringen

Pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn

258,-

"Kanskje jeg tror på en gud, men ..."

En langtidsstudie av gudstro hos unge

258,-

Med høy til pute (hft)

Jul i barnehage og småskole

148,-

Delta Lærerveiledning 2. utg.

Håndbok til konfirmantledere

495,-

Med høy til pute (plansjer)

Plansjer til opplegg for jul i barnehagen

150,-

Hør og se

Bibelfortellinger for barn

248,-

Delta Presentasjon (nyn)

Digitalt presentasjonsverktøy for konfirmantundervisning. Nynorsk

1290,-