Prismet bok

Sorter etter: Nyeste  ProduktnavnByggekloss-spiritualitet? Prismetbok

En studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring

379,-

Fellesskap og organisering Prismetbok

De frivilliges rolle i trosopplæringen

379,-

Beskytt øyeblikket mitt Prismetbok

Om hvordan kirke og foreldre kan bidra til å ivareta de minste barnas behov for omsorg.

379,-

Gudstjenester med konfirmanter Prismetbok

En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde

379,-

Ansatte og frivillige Prismetbok

Endringer i Den norske kirke

359,-

Hva betyr det? Prismetbok

Luthers katekisme i trosopplæringen

359,-

Trosopplæring for alle? Prismetbok

Læring, tro og sårbare unge

359,-

Barnet i teksten

Leserrolle og barndomskonstruksjon i forkynnende fortellinger for barn

348,-

Mellom pietisme og pluralitet

Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land

258,-

Barnet i trosopplæringen

Pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn

258,-

"Kanskje jeg tror på en gud, men ..."

En langtidsstudie av gudstro hos unge

258,-