Prismet bok

Sorter etter: Nyeste  ProduktnavnByggekloss-spiritualitet? - Prismetbok

En studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring

379,-

Fellesskap og organisering - Prismetbok

De frivilliges rolle i trosopplæringen

379,-

Beskytt øyeblikket mitt Prismet-bok

Om hvordan kirke og foreldre kan bidra til å ivareta de minste barnas behov for omsorg.

379,-

Gudstjenester med konfirmanter - Prismetbok

En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde

379,-

Ansatte og frivillige

Endringer i Den norske kirke

359,-

Hva betyr det?

Luthers katekisme i trosopplæringen

359,-

Trosopplæring for alle?

Læring, tro og sårbare unge

359,-

Å campe med Gud

En studie av kristne sommerstevner på Sørlandet

358,-

Barnet i teksten

Leserrolle og barndomskonstruksjon i forkynnende fortellinger for barn

348,-

Mellom pietisme og pluralitet

Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land

258,-

Barnet i trosopplæringen

Pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn

258,-

"Kanskje jeg tror på en gud, men ..."

En langtidsstudie av gudstro hos unge

258,-