Å campe med Gud

En studie av kristne sommerstevner på Sørlandet

 

Boka analyserer det sosiale samspillet på kristne stevner ut fra et sosiologisk perspektiv. Det gjelder bade samspill mellom deltakere og mellom ledere og deltakere. Den tematiserer stevnene som religiøs arene, sosial arena og arena for sjekking og kjønnede møter.

 
 
Lagerbeholdning Flere enn 100
Forfatter Irene Trysnes
Målform Bokmål
Antall sider 230
Utgivelsesår 2012
ISBN 9788282490566


"Kanskje jeg tror på en gud, men ..."

En langtidsstudie av gudstro hos unge

258,-

Mellom pietisme og pluralitet

Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land

258,-