Ansatte og frivillige Prismetbok

Endringer i Den norske kirke

 

Ansatte og frivillige samarbeider på en lang rekke arenaer i Den norske kirke. Men i en tid med høye ambisjoner og nye rapporteringskrav, er forholdet dem imellom i endring. Økonomiske begrensninger og knappe ressurser har alltid vært, og vil fortsatt være rammebetingelser.

I denne boka spør vi: 

  • Hvordan er rollefordelingen mellom kirkelig ansatte og frivillige?
  • Hva skjer når rammevilkårene endres og nye samarbeidsformer oppstår?

Dette blir først belyst gjennom en diskusjon av aktuelle endringsprosesser i Den norske kirke. Vi tar for oss eksempler på samspill mellom ansatte og frivillige i lokalt menighetsarbeid i tre ulike kontekster: menighetsrådet, gudstjenesten og ungdomsarbeidet. Det vi finner av særtrekk og mangfold i den kirkelige frivilligheten blir så sammenlignet med det frivillige arbeidet innenfor idretten.

På denne bakgrunn spør vi: Hvordan samarbeidet og samspillet mellom kirkelig ansatte og frivillige kan gjøres bedre? Vi reflekterer over hvordan «den nye frivilligheten» preger og utfordrer Den norske kirke, hvem som skal lede frivillige og hvordan de bør gjøre det.

Boken henvender seg til alle som er interessert i endringsprosesser i Den norske kirke generelt og samspillet mellom ansatte og frivillige spesielt.

 
 
Lagerbeholdning 13
Forfatter Kjetil Fretheim (red.)
Målform Bokmål
Antall sider 152
Utgivelsesår 2014
ISBN 9788282491471


Sammen i forandring

Refleksjoner om menighetsutvikling i folkekirken

298,-