Barnet i teksten

Leserrolle og barndomskonstruksjon i forkynnende fortellinger for barn

 
Boka handler både om barnet som leser og tilhører og om barnet som aktør, slik det er skrevet inn i kristen, didaktisk barnelitteratur.
 
Gjennom analyser av kjente bibelfortellingsbøker for barn og skjønnlitterære barnebøker med forkynnende innhold, har Astri Ramsfjell lett etter barnet i teksten. Hvilke konstruksjoner av barn og barndom finnes i disse fortellingene? Hvordan har endringene i synet på barn og barndom nedfelt seg i de samme fortellingene og fortellingstypene gjennom de siste 50 år? Ramsfjell analyserer både rene bibelfortellinger for barn og forkynnende, skjønnlitterære tekster for barn.

Astri Ramsfjell er førsteamanuensis i norsk ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning og tok dr.art.-graden ved NTNU i 2008 med avhandlinga Kjære Gud eg har det godt. Leserrolle og barndomskonstruksjon i religiøs didaktisk litteratur. For arbeidet mottok hun en forskerpris. Det er denne avhandlinga Barnet i teksten er basert på.  
 
 
Lagerbeholdning 68
Forfatter Astri Ramsfjell
Målform Bokmål
Antall sider 336
Utgivelsesår 2011
ISBN 9788282490023


Livstolkning og livsmestring

Hvordan tolker barn den verden de møter?

229,-