Mellom pietisme og pluralitet

Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land

 
Hvert år står konfirmasjonsundervisning i fokus for et betydelig antall 14-15-åringer og kirkelige medarbeidere. Men hvilke erfaringer gjør konfirmanter og medarbeidere i konfirmasjonstiden, og hva gjør konfirmasjonstiden med dem?
 
Med bakgrunn i data fra Danmark, Finland, Norge og Sverige tar forskere fra disse fire landene for seg forskjellige spørsmål rundt konfirmantundervisning og konfirmasjon, som for eksempel:
  • Hvorfor velger ungdom å konfirmere seg?
  • Hvilke erfaringer gjør konfirmanter som er skeptiske til konfirmantundervisning? 
  • Skjer det en religiøs holdningsendring hos konfirmantene?
  • Hvordan vil oppslutningen til konfirmasjon utvikle seg i fremtiden?
Boken henvender seg til kirkelige medarbeidere og andre som er interessert i konfirmasjon og konfirmantarbeid.
Failed
Lagerbeholdning Flere enn 100
Forfatter Bernd Krupka og Ingrid Reite (red.)
Målform Bokmål
Antall sider 256
Utgivelsesår 2010
ISBN 9788282490245


Konfirmantleirboka

Hvorfor arrangere konfirmantleir, og hvordan?

"Kanskje jeg tror på en gud, men ..."

En langtidsstudie av gudstro hos unge