Mellom pietisme og pluralitet

Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land

 
Hvert år står konfirmasjonsundervisning i fokus for et betydelig antall 14-15-åringer og kirkelige medarbeidere. Men hvilke erfaringer gjør konfirmanter og medarbeidere i konfirmasjonstiden, og hva gjør konfirmasjonstiden med dem?
 
Med bakgrunn i data fra Danmark, Finland, Norge og Sverige tar forskere fra disse fire landene for seg forskjellige spørsmål rundt konfirmantundervisning og konfirmasjon, som for eksempel:
  • Hvorfor velger ungdom å konfirmere seg?
  • Hvilke erfaringer gjør konfirmanter som er skeptiske til konfirmantundervisning? 
  • Skjer det en religiøs holdningsendring hos konfirmantene?
  • Hvordan vil oppslutningen til konfirmasjon utvikle seg i fremtiden?
Boken henvender seg til kirkelige medarbeidere og andre som er interessert i konfirmasjon og konfirmantarbeid.
 
 
Lagerbeholdning Flere enn 100
Forfatter Bernd Krupka og Ingrid Reite (red.)
Målform Bokmål
Antall sider 256
Utgivelsesår 2010
ISBN 9788282490245


Konfirmantleirboka

Hvorfor arrangere konfirmantleir, og hvordan?

259,-

"Kanskje jeg tror på en gud, men ..."

En langtidsstudie av gudstro hos unge

258,-