Trosopplæring for alle? Prismetbok

Læring, tro og sårbare unge

Artiklene i denne boka fokuserer på hvordan sårbar ungdom med særlige behov kan ivaretas i trosopplæringen. Uavhengig av den enkeltes sosiale eller kognitive funksjonsevne, uavhengig av livssituasjon, kjønn eller etnisk bakgrunn skal alle inkluderes som likeverdige deltakere.

Hvordan og med hvilke forutsetninger kan de ivaretas?

Gjennom 13 artikler drøftes dette ut fra teologiske, pedagogiske og diakonale perspektiver.

Boka inneholder både forskningsartikler og refleksjonsartikler.

Flere enn 100
Forfatter: Leif Gunnar Engedal ,Tron Fagermoen ,Astrid Sandsmark (red.)
Målform: Bokmål
Antall sider: 233
Utgivelsesår: 2015
ISBN: 9788282491532
359,-
Nyhet
Byggekloss-spiritualitet? Prismetbok
379,-