Prismet

Sorter etter: Nyeste  Produktnavn135,-

Prismet nr 02-08

Lidenskap for kristen opplæring

130,-

Prismet nr 02-07

Formålsparagrafene

125,-

Prismet nr 04-05

Trosopplæring

100,-

Prismet nr. 04-11

Spontanitet - relasjonalitet - handlingsrom

135,-

Prismet nr. 03-11

Bibel - barn - læring

135,-

135,-

Prismet nr. 01-11

Likt og ulikt

135,-

Prismet nr 4 - 2020

Fag i forandring. Skandianavisk religions- og livssynsdidaktikk

199,-

Prismet nr 3 - 2020

Lange linjer. IKO 75 år, Prismet 70 år

199,-

124,-

Prismet nr. 03-14

RLE-fag, etikk og lærerutdanning

140,-