Bøner ved konfirmasjonsgudstenesta (nyn)

OBS! Gamle bøner. Vi har no nye kort med dei nye bønene. 

Forbønskort med bønene som vart vedteke i 2002, ferdig trykt, og med plass til å skrive namnet til konfirmanten. Korta er tenkt brukt under sjøve forbønshandlinga. Pakker à 14 stk.

 

Obs, gamle bøner. Nye kort med nye bøner kjem i august

51
Målform: Nynorsk
Utgivelsesår: 2005
100,-
Delta Bøner for konfirmanten (nyn)
125,-
Delta Bønner for konfirmanten (bm)
125,-
Ark m/konfirmantbøner til kort (nyn)
40,-
Ark m/konfirmantbønner til kort (bm)
40,-
Bønner ved konfirmasjonsgudstjenesten (bm)
100,-
Forbønnskort Alternativ 2 (doble)
125,-