Bøner ved konfirmasjonsgudstenesta (nyn)

Pakker à 14 stk.

 

Forbønskort med bønene som vart vedteke i 2002, ferdig trykt, og med plass til å skrive namnet til konfirmanten. Korta er tenkt brukt under sjøve forbønshandlinga. Pakker à 14 stk.

 
 
Lagerbeholdning Flere enn 100
Målform Nynorsk
Antall sider 0
Utgivelsesår 2005