Bønner ved konfirmasjonsgudstjenesten (bm)

Pakker á 14 stk

Forbønnskort med bønnene som ble vedtatt i 2002, ferdig trykt, og med plass til å skrive konfirmantens navn. Kortene er tenkt brukt under selve forbønnshandlingen. Pakker à 14 stk.

 

Obs, gamle bønner. Nye kort med nye bønner kommer i august

Flere enn 100
Målform: Bokmål
Utgivelsesår: 2005
100,-
Delta Bøner for konfirmanten (nyn)
125,-
Delta Bønner for konfirmanten (bm)
125,-
Ark m/konfirmantbøner til kort (nyn)
40,-
Ark m/konfirmantbønner til kort (bm)
40,-
Bøner ved konfirmasjonsgudstenesta (nyn)
100,-
Forbønnskort Alternativ 2 (doble)
125,-