Confirmation Work in Europe

Resultatene fra den første internasjonale undersøkelsen på konfirmasjonsarbeid der sju europeiske land deltok.

Konfirmasjonsarbeidet Østerrike, Danmark, Finland, Tyskland, Norge, Sverige og Sveits blir beskrevet teoretisk og empirisk i denne boken. Beskrivelsene gir informasjon om konfirmasjonens stilling i landene. Ulike modeller for konfirmasjonsarbeid og erfaringer fra praksis blir presentert.
Ut fra disse erfaringene tar forfatterne opp didaktiske og metodiske spørsmål, og diskuterer betydningen konfirmasjonsarbeidet har både i kirken og i samfunnet.   
 
Boken inkluderer mange nye impulser som strekker seg ut over de tradisjonelle nasjonale kontekstene. Den reiser nye spørsmål og gir nyskapende perspektiver på praksisen og teorien rundt konfirmasjonsarbeid.
 
Confirmation Work in Europe er skrevet av en gruppe forfattere fra alle de deltakende landene. Den er basert på et empirisk studie med flere enn 28 000 informanter, både konfirmanter, foreldre og konfirmantarbeidere.
Fikk ikke tak i pris fra forretningsløsning. Produktet er ikke tilgjengelig