Festen

Film som kan være en igangsetter for samtaler om rus.

Filmen skal bevisstgjøre konfirmanter og andre tenåringer i forhold til å ta egne valg. Dette gjelder rusmidler, men også i møte med andre utfordringer. Tyra, Maren og Stian stilles overfor ulike valg som viser seg å få store konsekvenser for livet deres.
Boka "Er det så farlig, da?" gir en innføring i hvordan filmen kan brukes.
Filmen er produsert av ROK (Rus - Oppvekst - Kirke)
Tilbud: Bok + DVD kr 348,-
Fikk ikke tak i pris fra forretningsløsning. Produktet er ikke tilgjengelig