En god og jevn gaveinntekt er viktig for virksomheten. En gave til IKO er en støtte til trosopplæring til barn og unge, både i hjem, kirke, skole og barnehage. Vi vil skape rom for kristen tro, håp og undring. 
 
Det finnes flere måter å bli giver på.
  • VIPPS: Nummer 11592.
  • NETTBANK:  Gave til kontonummer 3000.15.03835
  • FAST GIVER: Registrer deg her
  • BREVGIRO: Kontakt oss, så sender vi deg giro i posten 

Offer
Offer som er samlet inn til IKO, kan overføres konto 3000.15.03827.
Vårt organisasjonsnummer er NO 960.496.582.
Offersøknaden fra IKO for 2022 kan dere lese her eller på kirkekollekt.no

IKO-Nytt 
Bladet IKO-Nytt gir informasjon om IKOs arbeid. Du kan få tilsendt IKO-nytt og nyhetsbrev helt gratis noen ganger i året. Med hvert nummer følger en giroblankett. Denne innebærer ingen forpliktelse, men vi håper at du bruker blanketten av og til.
 
Facebook
Nå er det mulig å gi en gave til IKO - Kirkelig pedagogisk senter på Facebook. Du kan gi et enkeltbidrag ved å trykke på en blå knapp øverst på siden. Det er også mulig å starte en innsamlingsaksjon. Har du for eksempel bursdag eller ønsker å markere noe på sosiale medier gjennom en innsamlingsaksjon, finner du nå IKO - Kirkelig pedagogisk senter på listen over ideelle organisasjoner det er mulig å donere til. 
 
Fast givertjeneste
Det er en stor fordel for IKO om flere av giverne går inn på fast givertjeneste. Det gjør inntektene mer forutsigbare, og arbeidet kan planlegges bedre. Det enkleste både for giver og mottaker er AvtaleGiro. Fast beløp kan selvsagt også betales ved bruk av vanlige giroblanketter. Kryss av for "fast givertjeneste" i dette skjemaet dersom du ønsker dette. 

AvtaleGiro 
Dersom du inngår avtale om gaver via AvtaleGiro, trekkes det automatisk et avtalt beløp fra kontoen din på bestemte tidspunkter, for eksempel hver måned eller hvert kvartal. Hvis du vil ta i bruk en AvtaleGiro-avtale, krysser du av for "AvtaleGiro" som gavetype i dette skjemaet og vi sender fullmaktsblankett til deg i posten. Du kan også hente ned og printe ut fullmaktskupongen her! Da sender du ferdig utfylt skjema i en konvolutt til adresse IKO - Kirkelig pedagogisk senter, Pb 2623 St.hanshaugen, 0131 Oslo. Du kan når som helst endre størrelsen på den neste gaven, eller stoppe utbetalingen i din nettbank. Hvis du ønsker å endre det faste beløpet, er det bare å ta kontakt med oss.

Skattefrie gaver
Gaver til IKO - Kirkelig pedagogisk senter kommer under ordningen Gaver til forskning. Du kan gi inntil 10% av inntekten din til oss og få skattefradrag fra første krone. Dette gjelder både om du gir gaven på SMS eller via giro. Vi trenger da ditt fødeselsnummer for å innrapportere gaven. Se mer informasjon hos Skatteetaten.

Kvittering for gaver sendes automatisk både til giveren og til skattemyndighetene i begynnelsen av påfølgende år. Forutsetningen er at du blir registrert i vår database med personnummer. Ta kontakt om du er usikker på om vi har personnummeret ditt.

Testamentariske gaver 
Tenker du å opprette et testament hvor IKO tilgodeses, ber vi deg kontakte en advokat eller lensmann for å sette opp dette. Hvis du ønsker, kan du ta kontakt med oss, så vi kan hjelpe deg med å komme i kontakt med en advokat.
Ta kontakt med Dag-Eirik Lannem, administrasjonsleder:
e-post: [email protected]
Pb 2623 St. Hanshaugen
0131 Oslo