Skaperverk og bærekraft

Guds skaperverk i fokus: Nye trosopplæringsveier utendørs

Vil du være med å (sam)skape et nytt pedagogisk opplegg til bruk i trosopplæringen? Vi skal tilbringe to dager sammen ute for å utvikle nye måter å formidle storheten i Guds skaperverk gjennom natur og opplevelser i nærmiljø. Vi kombinerer naturfaglig kunnskap med kateketisk kompetanse.

Vil du være med å skape noen nye pedagogiske grep og et nytt pedagogisk kurskonsept til bruk i trosopplæring? Kurset passer for deg som har erfaring med trosopplæring, som liker å være ute, og som ønsker å være med på å lage noe nytt.  

«Det man blir kjent med, blir man glad i. Det man er glad i, vil man ta vare på». Dette kurset er en workshop hvor vi utvikler et opplegg om natur og bærekraft, med tenåringer og voksne som målgruppe.  Målet er å bidra til bærekraftig forvaltning av natur, og å undres over storheten i skaperverket.

Velkommen til to dagers kurs. Måltider og overnatting er inkludert. 

Oppstart tirsdag 4. juin klokken 10, og avsluttes onsdag 5. juni klokken 15.00.

Vi bruker to dager sammen ute for å betrakte og studere natur og skapelse rundt oss, fordype oss i naturfaglig kunnskap, og oppdage nye sider ved Gud og vårt forhold til Skaperen.

Vi skal besøke en bigård, en hesteflokk, en hage, nærområdet til en kirke, nærskog og park/mark. Deltakerne vil få ideer til hvem og hvor man kan henvende seg for å komme i kontakt med relevante samarbeidspartnere på eget hjemsted. Erfaringene vi deler vil bidra til utviklingen av ny pedagogikk som kateketer og menighetspedagoger kan bruke i trosopplæringen. Vi vil også utvikle andaktstekster basert på erfaringer og refleksjoner fra kursdagene.

Kurset er en pilot hvor vi tester ulike øvelser og aktiviteter og evaluerer fortløpende. Her får du muligheten til å lære, erfare og dele refleksjoner som bidrar til utvikling av nye trosopplæringsverktøy for menighet og kristne fellesskap, på skole og i andre sammenhenger. Kursprisen er sterkt rabattert fordi det er et kurs under utvikling.


Målgruppe: Kateketer, menighetspedagogier og lærere. 

Vi legger opp til overnatting ute, men med tilbud om enkel overnatting innendørs for de som ønsker/ved behov.  


Kurset kan kombineres med workshop om Lys våken dagen etter. Torsdag 6. juni inviterer IKO undervisningsansatte som arrangerer overnatting i kirken for 11-åringer, til å dele erfaringer og videreutvikle tiltaket.

Har du spørsmål om kurset? Ta kontakt med Victoria Bø på IKO

Gå tilbake til kursoversikt
  • Når: 4. og 5. juni 2024 klokken 10-15
  • Sted: Oslo og Ski
  • Pris: 3000,- (inkluderer måltider og overnatting)
  • Påmeldingsfrist 1. mai

Hvor holdes kurset?