Gunnfrid Ljones Øierud


Gunnfrid Ljones Øierud er Prismet-redaktør og rådgiver med forskningstid.

Ansvarsområder: Redaktør for Prismet tidsskrift og bokserie, forskning innen praktisk teologi/religionspedagogikk, kirke-skole-samarbeid.

Utdannelse:  Ph.D fra Universitetet i Oslo med avhandling innen praktisk teologi og kommunikasjonsanalyse. Cand. mag med teologi, nordisk språk og litteratur og musikk fra MF, NTNU og UiO.

Arbeidserfaring: Undervisning ved Teologisk Fakultet og Det praktisk-teologiske seminar, lærer i norsk og KRL ved ungdomsskole og videregående skole.

Publikasjoner:

  • «Deltakerroller for konfirmanter». I: Johnsen (red). Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde. IKO-forlaget 2017.
  • «Inkluderende gudstjenestekommunikasjon?». I: Hellemo (red) Gudstjeneste på ny. Universitetsforlaget 2014
  • Gudstjenesters kommunikasjon og modelldeltakere. Ph.D-avhandling ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 2013.
  • «Hvordan analysere multimodalitet?» og «Slik lyder Herrens ord multimodalt. Om multimodal meningsskaping» I: Nilsen, Raddum og Veum (red.) Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse. Høyskoleforlaget 2011
  • Kristendomsdelene i lærebøker i RLE Inn i livet 3 og 4. Samlaget 2011.
  • Prekenbeskrivelse. Forstå, formidle, forbedre, forkynne sammen med Rolv Nøtvik Jakobsen. Høyskoleforlaget 2009
  • Artikler i Norskrift (108/2005 og 109/2005), Praktisk kirkelig årbok 2007 og Nytt Norsk Kirkeblad (2011)