Har du et manus?

 

For forfattere og illustratører

IKO-Forlaget utgir barnebøker, bøker for ansatte (og frivillige) i menigheter og kirkelige organisasjoner, samt akademia. Vi er alltid interessert i å motta manus til vurdering.

Om du har et manus du ønsker vurdert, så send det til [email protected]. Du trenger ikke å ha illustrasjoner klare, men om du har en formening om hvordan boken kan illustreres, så kan du gjerne kommentere det underveis i manus.

Hva ser vi etter? 

 

Barnebøker
Hovedvekten av det vi utgir er illustrert sakprosa for barn. Det være seg gjenfortellinger av bibelske fortellinger eller bøker knyttet til de kristne høytidene, samt fortellinger om vennskap, identitet, omsorg og lignende sentrale verdier. Vi ønsker oss spesielt flere manus fra bibelfortellinger som er lite fortalt, og høytider som får mindre oppmerksomhet enn jul og påske.

I og med at hovedsalgskanalen vår er Dåpsklubben Tripp Trapp, klassifiserer vi gjerne manuskriptene i 0-1, 2-3, 4-6, 7-9, 10-12 og 13-15år.

At vi går så langt ned i alder, betyr også at vi er interessert i rene billedbøker.

Om du har en idé til en bok, så ønsker vi at du sender oss en prosjektbeskrivelse, en disposisjon, med (minst) et gjennomarbeidet prøvekapittel.

Fagbøker
IKO og IKO-Forlagets største fortrinn er en praksisnær faglighet innen kirkelig undervisning.

IKO-Forlaget utgir en rekke fagbøker, og har to ulike serier vi gjerne utgir faglitteraturen i. Trosopplæring i praksis-serien (TIP-hefter)og Fokus-serien. 

Les publiseringskriteriene for TIP-hefter her.

Les publiseringskriteriene for Fokus-bøker her.

Det hender også at vi utgir sakprosa for voksne utenom disse, dersom temaet eller sjangeren ikke passer serien.

Akademisk litteratur
Prismet-bok og Tidsskriftet Prismet har egne redaksjoner. Se mer om dette her.