IKO - Kirkelig pedagogisk senter tilbyr kurs og foredrag om gudstjeneste og læring, inkluderende gudstjenestekommunikasjon og skolegudstjenester. IKO utgir også hefter med praksistips, fagbøker og forskning på gudstjeneste med barn og unge.

Ta kontakt med oss eller les mer her hvis du vil vite mer om kurs og foredrag. 

På jakt etter god litteratur om gudstjeneste med barn og unge?

Gudstjenester med konfirmanter (2017) handler om gudstjenester der konfirmanter deltar. Bokkapitlene er forskning på prekener, ministranttjeneste, kommunikasjonsform, hvordan fellesskap og det hellige gestaltes - og hvordan de ulike delene erfares av konfirmantene. Boka bidrar til å utfordre teologiske og kirkelige tatt-for-gittheter ved grundige analyser av gudstjenester.

Barnekultur og gudstjenestekultur (2013) handler om hvordan barn opplever og oppdager kirkerom og gudstjeneste. Boka gir innblikk i erfaringer med barns møte med kirkerommet, å lage gudstjeneste for og med små barn, refleksjoner om inkludering av barn og drøfting av spørsmål om barneteologi og religiøst språk. I samme serie er boka Barnet i familien og menigheten (2013) utgitt, og den inneholder kapittelet "Med familien på gudstjeneste".

Flere praksishefter gir konkrete praksistips til gudstjenester i tillegg til praksisrefleksjoner. Duften av nardus (2010) gir tips til å involvere barn og unge som ministranter og medliturger i gudstjenesten. Bønn med alle sanser (2010) gir ideer til bønnevandring i ulike sammenhenger. Berørt, begeistret og fornyet (2017) handler om inkluderende bibelformidling og forkynnelse. Kirkeårets fortellingstekster (2011) presenterer erfaringer fra bruk av fortellingstekster i prekener.

Prismet religionspedagogisk tidsskrift utgir artikler om gudstjeneste, barn og ungdom. Se for eksempel artiklene "Trosopplæring og gudstjenester. Menighetsutvikling i dybde og bredde" (2017), "Hvordan læres gudstjeneste? Gudstjenestelæring i konfirmanttida" (2014)  og "Barna og det gudstjenestefeirende fellesskapet" (2015).

Forskning på å forkynne for ulike aldersgrupper i samme gudstjeneste samt barns erfaring med bønnevandring og nattverd er også planlagt utgitt snart.

IKO har også utgitt ressurser for å presentere barn og unge for kirke og gudstjeneste: 2-, 4- og 6-årsbøker, kirkerotte-materiell og praksisheftet Bli kjent med kirken (2014) med opplegg for samlinger for å bli kjent med kirke og kirkelige praksiser.

For introduksjon til hvordan en gudstjeneste er bygd opp, se sidene til Den norske kirke her