Pedagogiske ressurser

IKO utarbeider undervisningsopplegg til flere av forlagets utgivelser. Disse kan brukes av lærere i skolen, eller av ansatte i kirkelig undervisning i kirke-skole-samarbeid eller trosopplæringstiltak. Les mer, og last ned undervisningsoppleggene gratis her! 

Det er utarbeidet et undervisningsopplegg til bruk i skolen til boken Korset og sommerfuglen, som lett kan tilpasses til bruk i trosopplæring for barn mellom seks og 18 år. 

Last ned undervisningsopplegget gratis her.


Martin Luther og Oppslaget på kirkedøra forteller om Luthers liv, med hendelsene i Wittenberg i 1517 som sentrum. 

Det er utarbeidet et undervisningsopplegg til boka som er tilpasset 5.-8. trinn. 

Les mer og last ned undervisningsopplegget gratis her. 


Gå på skattejakt i din egen kirke! Skattejakt for 8-åringer er et opplegg IKO har utarbeidet for samlinger i kirken, for eksempel under en Tårnagenthelg. Opplegget bygger på boken Skattejakt i Liljedalen (2011). Ved hjelp av bibelkryssord og oppgaver får barna oppdage kirken i løpet av en skattejakt. Opplegget finner du gratis her

Les også mer om Tårnagenthelg her


 

Forslag til fagbøker og materiell

Fokus: Tweens (2017) Trosopplæring for 9-13-åringer

Delta Gruppeleder/ Delta Gruppleiar (2017) Veiledning til unge ledere av konfirmantgrupper

Delta Presentasjon (2. utgave 2016) Ferdige digitale presentasjoner til Delta konfirmant. 

Prismet: OMG! Religion og ungdomskultur (2017) Forskning og aktuelle artikler om religion og ungdomskultur

Trosopplæring for alle? (Prismet) (2015) Læring, tro og sårbare unge

Tro i praksis (2014) Trospraksiser blant ungdom med folkehøgskolen som eksempel

Barnet i trosopplæringen (2008) Pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn

Manus for livet (2010) Film som verktøy i trosopplæringen

Vil du lære med noe? (2004) Forkynnelse for ungdom. Teori og erfaringer

Sjekk også ut verktøyet Bli kjent i kirken. Dette er en metodebok med 11 ulike tema som hjelper barn mellom 8 og 12 år å helt enkelt bli kjent i kirken. Boken Bli kjent i kirken (2014) kan du kjøpe her, og det er også utarbeidet en aktivitetsbok til boken.