Pedagogiske ressurser

Det er utarbeidet pedagogiske ressurser til boken Korset og sommerfuglen, som lett kan tilpasses til bruk i trosopplæring for barn mellom seks og 18 år. 

Se dette undervisningsopplegget og flere her. 

 

Forslag til faglitteratur

Fokus: Tweens (2017) Trosopplæring for 9-13-åringer

Delta Gruppeleder/ Delta Gruppleiar (2017) Veiledning til ledere av konfirmantgrupper

Prismet: OMG! Religion og ungdomskultur (2017) Forskning og aktuelle artikler om religion og ungdomskultur

Trosopplæring for alle? (Prismet) (2015) Læring, tro og sårbare unge

Tro i praksis (2014) Trospraksiser blant ungdom med folkehøgskolen som eksempel

Barnet i trosopplæringen (2008) Pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn

Manus for livet (2010) Film som verktøy i trosopplæringen

Vil du lære med noe? (2004) Forkynnelse for ungdom. Teori og erfaringer